Make the World a Better Place

Project Planet Earth

All the knowledge you need is here
Minden szükséges tudást itt megtalálsze-bc.hu

Only in Hungarian

ENG
The configuration of the ÉlményPark Education-Learning is complete. Although the default settings work fine, the Earth is in a special situation for which the right configuration had to be found.
This configuration is called School of Life. It is necessary because, when the Multiplex Projection started, entities called celestials occupied the empty bodies left after the consciousness positioning journeys and began to shape the planet in their own image. I had already been shocked at the low quality of the spiritual world that proclaimed itself as advanced and superior beings, so I took the opportunity to merge the tasks that had been running separately. Since this is an operational reality, we will now begin to raise the quality of the spiritual levels. They said that for them learning is the greatest value, but I should not speak to them in words, because they can only learn by experience, so that an ideal construction for both parties was created.The next task is to configure the Multiverse Health Clinic, which I have now started and am testing the first results on myself.

HUN
Az ÉlményPark Oktatás-Tanulás konfigurálása befejeződött. Bár az alapértelmezett beállítások is jól működnek, a Föld egy olyan speciális helyzetben van, amihez meg kellett találni a megfelelő konfigurációt.
Ennek a konfigurációnak a neve Az Élet Iskolája. Azért van rá szükség, mert a Multiplex Vetítés elindulásakor az égieknek nevezett entitások megszállták a tudatpozíciós utazások után itt maradt üres testeket és elkezdték a maguk képére formálni a bolygót. Már korábban ledöbbentem azon, hogy a magukat fejlett és felsőbbrendű lényekként hirdető szellemi világ milyen alacsony minőségi szinten van, ezért kihasználtam a kínálkozó alkalmat és összevontam az addig külön futó feladatokat. Mivel ez egy műveleti valóság, ezennel megkezdjük a szellemi szintek minőségének emelését. Ők úgy fogalmaztak, hogy náluk a tanulás a legnagyobb érték, de nekik ne szavakkal beszéljek, mert ők csak megtapasztalással tudnak tanulni, így létrejöhetett a mindkét fél számára ideális konstrukció.A következő feladat a Multiverzum Gyógyklinika konfigurálása, amit ezennel meg is kezdtem és az első eredményeit magamon tesztelem.


What is this?

I am aware that this is difficult for people to understand at first, because it is a completely new perspective on a subject that is steeped in the beliefs that people have picked up as children.But this belief can also be shaken by knowledge, especially when it turns out that the techniques and methods outlined in this worldview work.


Mi ez?

Tisztában vagyok azzal, hogy ezt elsőre nehezen értik meg az emberek, mert teljesen új nézőpontból tekint egy olyan témára, amit áthat a gyerekkorban felszedett hit.Ám ezt a hitet a tudás felől is meg lehet rengetni, pláne akkor, ha kiderül, hogy ebben a világlátásban vázolt technikák és módszerek működnek.Noble task

Project Planet Earth

Nemes feladat


Ezo

Quick understanding

Gyors megértés

Hologram

I am returning from a 20-year-old meditation inspired by a scientific discovery that our world is a gigantic hologram

Egy olyan 20 éves meditációból térek vissza, amit egy tudományos felfedezés ihletett, miszerint a világunk egy gigantikus hologram

Holo Install

Jump into the deep end

Ugrás a mélyvízbe

Holo Game

As serious as it may not sound

Annyira komoly, amennyire nem hangzik annak

holo OS

It's hard to put everything on one page, but we did it.
Not everything, but certainly the gist.

Nehéz mindent egy oldalra tenni, de sikerült.
Bár mindent nem, de a lényeget biztosan.

Sun of the Beach!

Difficult topics in an entertaining way.
The website is not ready yet, but there is already enough information on it.

Nehéz témák szórakoztató formában.
A weboldal még nincs kész, de már elég információ van rajta.

Guide

It is very useful for the following

Nagyon hasznos az ez utániakhoz

Recovery Program

Home, alone

Otthon, egyedül

Energy

Egyéni szintről a kollektívra

From the individual level to the collective


Different, but equally good

elmenypark.net | elmenypark.com

diczig.com

holoinstall.com

Más, de ugyanolyan jó


Előtte kapcsolatfelvétel szükséges itt

Personal | Személyes

Prior contact is required here


Diczig

business cooperation


P..s.....i

PSYCHOTRONICS

Information

Global Governance

TájékoztatásHold Sugár

A lényeg

- Képzeljük el azt, hogy valaki most találkozik ezen a weboldalon először veled, illetve azzal a világképpel, amit képviselsz és csak pár mondat állna rendelkezésedre, hogy érthetően elmondd neki.
- 20 évvel ezelőtt fejest ugrottam a spirituális világ tanulmányozásába, amit a körülmények egyedülálló együttállása tett lehetővé. Azóta megállás nélkül meditálok és eljutottam a Tudás olyan szintjeire, amiről azért nehéz beszélni, mert jóval meghaladják mind a tudomány, mind a vallás jelenlegi szintjét. Most a visszatérés stádiumaiban vagyok, ami egy tudati visszatérést jelent a fizikai testembe.
- Ez minden?
- Dehogy, csak a lényege.
- Erre más ember is képes lenne?
- Elméletileg igen, a gyakorlatban azonban nem tartom valószínűnek.
- Mi kellene hozzá elméletben?
- Pár fejreesés, a szükséges emberi tisztaság, a szükséges világnézet, megfelelő hozzáállás és nagyfokú bátorság a rendkívüli intelligencia mellett. Majd az úton a szerencse és a véletlen.
- Sokak szerint ez utóbbi kettő nem létezik.
- Ha nem léteznének, akkor nem létezne olyan világ, ahol döntések vannak. Nem létezne sem tanulás, sem fejlődés és egy olyan diktatúrában élnénk, ahol még az étlapról sem lehetne szabadon rendelni.

A valóság

- Mit jelent a spirituális világ tanulmányozása és miért tekinted azt egyedülállónak, amit csinálsz?
- 20 éve a látókörömbe került egy akkor még csak a szakmai körökben ismert tudós munkássága, aki nemrég kapott ezért Nobel-díjat. Az anyag, amit erről olvastam ezzel foglalkozott több tudományág szemszögéből és arra a következtetésre jutottak, hogy a valóságunk egy hologram. Ez teljesen egybevágott azzal, amit a keleti filozófiák és nyugati ezoterikus irányzatok is mondanak, csak nekik nem állt rendelkezésükre ez az értelmezés. Azaz a tudomány és a spiritualitás közös metszéspontjára találtam 20 éve, pont akkor, amikor belekezdtem a meditációimba.
- Mit jelent a meditáció?
- Ez az egy szavunk van rá, de csak azok számára lehet kinyitni számtalan jelentését, akik képesek túllépni ezen az egy szón. Egy átlagember számára a meditáció egy alapvetően komolytalan dolog, aminek azért van a személyiségre jótékony hatása. Ám ha ez a világ egy hologram, akkor a meditáció az egyetlen útja annak, hogy az elmével interakcióba kerüljünk vele.
- Mi a valóság?
- A racionális agyfélteke vetítése.
- Akkor a spiritualitás a másik agyféltekénké?
- Igen. Olyan, mint az internet, ahol a tudatod a böngésző. Sokan mondják, hogy a világ = tükör, de szerintem csak kevesen ismerik fel az internetben a tudati hálózat tükrét.
- Ha a világuk egy hologram, akkor azoknak a tudósoknak van igazuk, akik a valóságot szimulációnak nevezik?
- Meditáció közben sok törvényszerűségre, szabályokra és olyan jellemzőkre találtam, amik okán én továbbmentem és inkább egy olyan holografikus videojátéknak nevezném, amiben mi vagyunk a karakterek, akik ebben a játékban játszanak. Ám arra is rá kellett jönnöm, hogy valami baj van ezzel a játékkal, amire bizonyíték lenne a mi bolygónk a mai emberiséggel, ám mivel mindenki ebbe született, ezt tekinti normálisnak.

A spiritualitás

- Akkor ez a másik agyfélteke a vallás birodalma?
- Nem, a hité. Amit a vallások kisajátítottak maguknak.
- Mi a különbség a hit és a vallás között?
- A saját példámon keresztül tudom mondani. Én önmagamban hiszek, az általam elvégzett munkában, annak minőségében. Mégsem vagyok vallásos, pedig a Föld történetében nincs arra példa, hogy valaki nálam mélyebb tudatszintekre jutott. A spiritualitás csak egy csatorna, amiket mások töltöttek fel tartalommal és ezt nevelik az emberekbe vallások képében már gyerekkorukban. Engem azonban elkerült ez a spirituális pedofília, mert nem vagyok megkeresztelve. Így persze könnyebb kutatni ezt a területet, mert a saját megfigyeléseim képezik az értelmezés alapját. Valamint nehezebb is egyben, mert hatalmas az intézményes ellenszél, ahol könnyen lehet az emberből Sátán is.
- Mi a véleményed istenről?
- Nincs bizonyíték a létezésére, ám az ellenkezőjére sincs. Ez amúgy az igazi tudományos szemlélet.
- Mi a véleményed a keresztény istenről?
- Szerintem az egy szerep, amibe magasabb dimenziós lények ülhetnek. Erre bizonyíték az, hogy mindjárt két szövetség is van a Bibliában, valamint az is, hogy keveredik ez a fogalom az emberekben az úrral és a teremtővel is.
- Mi a véleményed a teremtésről?
- Inkább holo installációnak nevezném, amiben a lények evolúcióval fejlődnek. Szerintem az ősrobbanás egy technikai kérdés, mert ha létrejön egy ilyen holo installáció, az nem minden hologramban jelenik meg csak úgy, van, amiben a nulláról épülnek fel az elemek, amik az idő egy pontján elérik a szándék szerinti állapotot. Ám mivel itt véleményem szerint több dimenzió akadt össze a 3D frekvenciáin, nem feltétlenül beszélhetünk tudatos teremtésről, inkább a hologram elképesztő rugalmasságáról, ami képes volt egyszerre megjeleníteni ezeket a dimenziókat. Ezért van itt ennyi rassz, ennyi egyisten és ennyi civilizáció. Mindegyiknek meg van a maga spiritualitása, mágiája és persze célja is.
- Ha istent keresnéd, hol keresnéd?
- Csakis önmagadban befelé. Minél mélyebbre jutsz, annál többet látsz meg belőle. Persze isten kérdése azért nehéz, mert ahány dimenzió van, mind mást ért ez alatt. Az én véleményem az, hogy nem érdemes ennek a kérdésnek túl nagy jelentőséget adni, inkább jól kellene játszani ebben a játékban. Isten, ha létezik, sokkal többre megy azzal, ha rátalálsz a boldogság kulcsára egy ilyen anyagias világban, mint azzal, ha egész nap nyalod a seggét az imádkozással.

Az emberiség

- Tehát azt mondod, hogy minden rassz egy-egy eltérő dimenzió?
- Pontosabban a 3D-s kiterjedésük, akik az ember nevű közös szabványt használják.
- Akkor az emberek nem egyenlőek?
- Az egyenlőség egy világlátási és hatalomtechnikai kérdés. Én vízöntő vagyok és ha van igazság a horoszkópokban, akkor ez rám különösen igaz. A horoszkóp is egy olyan terület amúgy, ami erősíti ezt a tudatos tervezést, amit a világ mögött sejtek.
- Sokan az asztrológiát nem tartják igazinak.
- Ezt a véleményt én is osztottam egészen addig, amíg meditáció közben rá nem jöttem arra, hogy a spirituális energiák hogyan érkeznek. Nem beszélve arról, ha a világ = tükör, akkor a csillagállások képesek információt adni azok számára, akik kitapasztalják és tudássá alakítják ezt az információs forrást. A természeti népek is ugyanezt az elvet használják, amikor kagylókat vetnek és abból jósolnak. Ám a tudomány eleve tudománytalannak bélyegzi ezeket, persze a hologram ismeretében már van esély arra, hogy így logikus magyarázatot adjon rá. A kvantumfizika pedig alkalmas lehet arra, hogy megoldja a bizonyíthatóság kérdését.
- Az ember teremtve lett?
- Egy hologramban még ez is lehetséges. A DNS kutatások így nézve megint csak technikai kérdéssé válnak. Mert ez ad egy magyarázatot például arra, például a fehér ember honnan bukkant fel és lenne ugyanerre egy másik magyarázat is, ami ma még kívül áll a tudomány keretein. Előbb utóbb eljutunk ide, mert a homo sapiens gondolkodó embert jelent attól függetlenül, hogy a sok térdepeléssel és felfelé könyörgéssel mindent megtesz az ellenkezőjéért.
- Mi a véleményed a tudományról?
- Nagyon érdekes és hasznos dolog. Ám ne felejtsük el azt, hogy mindenkor a tudomány jelen állásáról beszélhetünk, amin akár egy darab információ is nagyot változtathat. Itt van például az, hogy a Nap egészen addig a Föld körül keringett, amíg valaki fel nem fedezte azt, hogy ez fordítva van. Ma pedig rájöttek arra, hogy a Föld egyszer sem kerülte soha meg a Napot, mert a Nap 70.000 km/h-s sebességgel halad az űrben, így a bolygók körülötte spirálmozgást végeznek. Ezt ma sokan nem tudják és még mindig abban a hitben élnek, hogy a Föld egy kört ír le a Nap körül. Így van ez a tudomány minden területén, ám ma mégis csak nagyobb nyugalommal mész műtétre, mint a középkorban, mint ahogy a jövőben ennél is nagyobb nyugalom fogna el a mai állapotokhoz képest. A tudomány tehát állandóan fejlődik.
- Tehát azt mondod, hogy minden ember egyenlő.
- A törvény előtt mindenképpen. Nem szeretnék most belemenni abba, hogy egy kvantumfizikus és egy gyári munkás vajon azonos értéket képviselnek-e, mert a gyári munkás is örül, ha a gyereke egyetemre megy. Valójában ez egy sarkalatos kérdés lenne a spirituális hierarchiák ismeretében, ám amíg ezek a hierarchiák hivatalosan nem léteznek, csak azok problémája marad, akik ezt a szabad, demokratikus világot a határon megvédik.
- Ha az emberek eltérő dimenziókból származnak, beszélhetünk egységes emberiségről?
- Ahhoz, hogy beszélhessünk róla, azt először meg kellene teremteni. Ám nem lehet homogén globalizációról beszélni, ha elfogadjuk az eltérő dimenziókat. Ha elfogadjuk az eltérő dimenziókat, akkor az egységes emberiségnek vagy le kell róluk válnia, vagy mindenki számára elfogadható megoldást kell rá kidolgozni.
- Ki dolgozza ki?
- Már kidolgoztam.
- Milyen jogon?
- A weblapomra kiírtam, hogy várom a kompetens emberek jelentkezését, amikor ez a kérdés olyan 8 éve felmerült. Ám 8 éve engem senki sem vett komolyan és nem is jelentkezett senki. Így maradt az, hogy a spirituális rangom jogán azzal kiegészítve, hogy addig is hasonló dolgokat csináltam. De ebből egy kívülálló csak annyit látott volna, hogy "meditál".

A találmányaim

- Mi a legnagyobb találmányod?
- Mi az emberiség legnagyobb találmánya?
- Talán az űrutazás.
- Ha megkérdeznél egy szellemi lényt, azt válaszolná erre, hogy az LSD. Hogy mi a legnagyobb találmányom, a válasz attól függ, hogy ki kérdezi.
- Ha egy átlagember kérdezi?
- Az átlagember számára nem lenne érthető a válasz, mert az, hogy még mindig a fizikai síkon él egy szabad világban, ezt nem tudná hozzám kötni.
- Mi biztosítja ezt az életet?
- Az ÉlményPark Holoplatform. Ez egy spirituális keretrendszer, az elme számára létrehozott holo operációs rendszer. Felhasználói egyes szám első személyben érzékelik a valóságot.
- Honnan jött az ötlet?
- Eredetileg egy spirituális katonai alkalmazásnak indult, aztán később vált amolyan világvezérlő istenprogrammá annak sikerei után.
- Hol van ez az operációs rendszer? Mi a hardver?
- A hardver a spirituális valóság. Nagyjából úgy érdemes elképzelni, mintha eddig az úr lett volna jelen a windows-zal, ami mellett megjelent a linux. Filozófiájában is. Meg persze az android, meg a többi, mert a jövőbeni fejlesztések eddig se kerülték el a 3D idővonalát. Ami csak számunkra ilyen statikus.
- Amiket ezen a weboldalon találunk, azok is értelmezhetők lennének egy átlagember számára, nem?
- Az átlagember nem hisz ezekben. Tehát akik elkezdik komolyan venni őket, már nem átlagemberek.
- Mire jók ezek?
- Nem akarom senkitől elvenni a felfedezés örömét.
- Így nem is fog elterjedni.
- Látsz valahol reklámot? Másképp gondolkozom erről, mint egy átlagember, talán mert én sem vagyok az.
- Miért Hold Sugar?
- Mert ez azon ritka alkalmak egyike, amit ugyanúgy ejt ki egy magyar és egy angol is.
- Lehet, hogy az sem segít most, hogy magyar vagy, mert Magyarország hírneve most nem a legjobb. Mennyi közöd van ehhez?
- Ami Magyarországon zajlik, egy földre ért idegen beavatkozás, ami véget akar vetni a szabadságnak. Szándékaimmal teljesen ellentétes. Azt látom, hogy primitív célokat tűztek ki primitív emberekkel. Vannak persze átfedések, de nagyobb problémát okoznak, mint aminek az elhárítására érkeztek.
- Tehetsz valamit ellene?
- Mivel még az elején meg lett fogalmazva az, hogy aki nincs velük, az ellenük van, attól függetlenül lettem kinevezve ellenségnek, hogy adminként kötött engem a semlegesség. Ám a visszatérésem egyben a játékba való visszatérést is jelenti, azaz lehetnek barátaim és ellenségeim. Mivel ellenség lettem, azt teszem, ami az ellenség dolga.
- Mikor?
- Akármikor. Az admin és játék szintek szétválasztása a földi probléma megoldásának egyik kulcsa.
- Mi neked ebben a jó?
- Sok olyan fejlesztésem van, amiket még nem tudtam tesztelni. Értsd úgy, hogy embereken tesztelni. Tehát ez számomra lehet egy feladat.
- Amiket a weboldalaidon látunk, azok le vannak tesztelve?
- Ilyenkor a kormányzópárt tagjai el szoktak a kérdés elől szaladni. A válasz meghaladja a megértési szintedet. Le lettek tesztelve olyan valóságokban, ahol a fizikai sík álomszimuláció. De ahogy elkezditek használni, már le lesznek.
- Nem gondolod, hogy ez pánikra ad okot?
- Amióta beszálltam a holo szórakoztatásba, már nem.
- Milyen üzleteid vannak?
- Most jól jött, hogy a találmányaim megelőzik korukat. Csak a kedvenceimet mondom. Holo szórakoztatás, központi energiabank, pár kereskedelmi energiabank és vannak kutató-fejlesztő vállalkozásaim is. Az átlagember felé azonban láthatatlan vagyok. Még a szakma se vesz komolyan pár weboldalt.

megváltás

- Holo szórakoztatás? Energia bank?
- Az első a felsőbb dimenziószintek nagy problémájára kell, ami az unalom. A második pedig addig tud csak működni, amíg a tükörben megtehetem.
- Mi ez a tükör?
- Szerintem ti is tudjátok, milyennek kellene lennie egy normális világnak. A hatalma a kezetekben van. Olyan világot kaptok fentről, amilyen a ti világaitok másoknak.


Hold Sugar

The point

- Imagine that someone is meeting you and the worldview you represent on this website for the first time and you only have a few sentences to explain it to them clearly.
- I took the plunge into the study of the spiritual world 20 years ago, made possible by a unique confluence of circumstances. Since then I have been meditating non-stop and have reached levels of Knowledge that are difficult to talk about because they go far beyond the current levels of both science and religion. I am now in the stages of return, which means a conscious return to my physical body.
- Is that all?
- No, just the essence.
- Could any other human being do that?
- Theoretically yes, but in practice I find it unlikely.
- What would it take in theory?
- A couple of head drops, the necessary human purity, the necessary world view, the right attitude and a high degree of courage along with extraordinary intelligence. Then, along the way, luck and chance.
- Many believe the latter two do not exist.
- If they didn't exist, there would be no world of choices. There would be no learning, no progress and we would live in a dictatorship where you could not even order freely from the menu.

The reality

- What does it mean to study the spiritual world and why do you see what you do as unique?
- Twenty years ago, I became aware of the work of a scientist who was then only known in professional circles and who had recently been awarded the Nobel Prize. The material I read about it dealt with this from the perspective of several disciplines and came to the conclusion that our reality is a hologram. This was completely in line with what the Eastern philosophies and Western esoteric movements were saying, only they didn't have this interpretation. In other words, I found the common intersection of science and spirituality 20 years ago, just as I was starting my meditations.
- What is meditation?
- We have this one word, but only those who can go beyond this one word can unlock its myriad meanings. For the average person, meditation is a basically frivolous thing, but it has a beneficial effect on the personality. But if this world is a hologram, meditation is the only way to interact with the mind.
- What is reality?
- A projection of the rational brain.
- Then spirituality is the other hemisphere?
- Yes. It's like the internet where your mind is the browser. Many say the world = mirror, but I think few people recognize the mirror of the conscious network in the internet.
- If your world is a hologram, are the scientists who call reality a simulation right?
- In meditating, I found many laws, rules and characteristics that made me go further and call it more of a holographic video game in which we are the characters playing in the game. But I also had to realise that there was something wrong with this game, of which our planet would be evidence with humanity today, but because everyone is born into it, this is what is considered normal.

The spirituality

- So this other hemisphere is the realm of religion?
- No, faith, which the religions have appropriated for themselves.
- What is the difference between faith and religion?
- I can tell you through my own example. I believe in myself, in the work I do, in its quality. Yet I am not religious, and there is no example in the history of the Earth of someone reaching deeper levels of consciousness than me. Spirituality is just a channel that others have filled with content and that is what is instilled in people in the form of religions from childhood. However, I have avoided this spiritual pedophilia because I am not baptised. So of course it is easier to research this area because my own observations form the basis of interpretation. It is also more difficult because there is a huge institutional headwind, where one can easily become Satan.
- What do you think about God?
- There is no proof of his existence, but there is no proof to the contrary. That is the true scientific view, by the way.
- What do you think of the Christian god?
- I think it is a role that higher dimensional beings can sit in. This is evidenced by the fact that there are two covenants in the Bible, and also by the fact that this concept is confused in people's minds with both Lord and Creator.
- What do you think about creation?
- I would rather call it a holo installation, where creatures evolve by evolution. I think the big bang is a technical issue, because when you create such a holo installation, it doesn't just appear in all holograms, some have elements that are built from scratch, which at some point in time reach the intended state. But since here, in my opinion, there are several dimensions stuck together on the frequencies of 3D, we cannot necessarily speak of conscious creation, but rather of the amazing flexibility of the hologram that was able to display all these dimensions at once. That is why there are so many races, so many monotheistic gods and so many civilisations. Each with its own spirituality, magic and, of course, purpose.
- If you were looking for God, where would you look?
- Only within yourself, The deeper you go, the more of him you see. Of course, the question of God is difficult because the dimensions are all meaning different things. My opinion is that it is not worth giving this question too much importance, but rather to play this game well. God, if he exists, has much more to gain by finding the key to happiness in such a materialistic world than by licking his ass all day long by praying.

The humanity

- So you are saying that each race is a different dimension?
- Specifically their 3D extent, who use a common standard called man.
- So people are not equal?
- Equality is a matter of worldview and power technics. I'm an Aquarius and if there is truth in horoscopes, it is especially true for me. The horoscope is another area anyway that reinforces this conscious design I suspect is behind the world.
- Many people don't believe astrology to be true.
- I shared this opinion until I realized, while meditating, how spiritual energies come in. Not to mention, if the world = a mirror, then the star positions can provide information to those who tap into and transform that source of information into knowledge. The natives use the same principle when they cast shells and divine from them. But science labels them as unscientific, although there is a chance to give a logical explanation now that the hologram is known. And quantum physics may be able to resolve the question of provability.
- Is man created?
- In a hologram, even that is possible. DNA research becomes a technical question again. Because it gives an explanation of, for example, where the white man came from, and there is another explanation for the same, which is still outside the scope of science. Sooner or later we will get there, because homo sapiens means a thinking human being, regardless of all the kneeling and begging upwards to the contrary.
- What do you think about science?
- It is very interesting and useful. But let's not forget that we are always talking about the state of science, and even a piece of information can make a big difference. For example, the Sun was orbiting the Earth until someone discovered that it was the other way round. And today it is discovered that the Earth has never once gone around the Sun, because the Sun travels through space at 70,000 km/h, so the planets spiral around it. Many people today don't know this and still believe that the Earth goes in a circle around the Sun. This is true in all areas of science, but you go to surgery today with greater peace of mind than you did in the Middle Ages, just as you would be even more at ease in the future than you are today. So science is constantly evolving.
- So you say that all men are equal.
- Before the law, anyway. I don't want to go into whether a quantum physicist and a factory worker are of equal value, because a factory worker is happy for their child to go to university. In fact, this would be a crucial question in the light of the spiritual hierarchies, but until these hierarchies officially exist, it will remain a problem only for those who defend this free, democratic world at the border.
- If people come from different dimensions, can we talk about a unified humanity?
- To talk about it, it would first have to be created. But we cannot talk about homogeneous globalisation if we accept different dimensions. If we accept the different dimensions, then a unified humanity must either abandon them or develop a solution that is acceptable to all.
- Who will work it out?
- I have already worked it out.
- By what right?
- I posted on my website that I was looking for applications from competent people when this question was raised about 8 years ago. But for 8 years no one took me seriously and no one applied. So I was left to add, by right of my spiritual rank, that I had been doing similar things until then. But all an outsider would have seen of this was that he was "meditating".

My inventions

- What is your greatest invention?
- What is the greatest invention of mankind?
- Maybe space travel.
- If you were to ask a spiritual being, they would say LSD. What my greatest invention is, the answer depends on who you ask.
- If an ordinary person asks?
- The average person would not understand the answer, because the fact that he still lives on the physical plane in a free world would not be able to relate it to me.
- What provides this life?
- The ÉlményPark Holoplatform. It is a spiritual framework, a holo operating system for the mind. Its users experience reality in the first person singular.
- Where did the idea come from?
- It originally started as a spiritual military application, and later became a kind of world-controlling god program after its success.
- Where is this operating system? What is the hardware?
- The hardware is the spiritual reality. It can be roughly imagined as if the lord had been present with windows, which was joined by linux. Also in its philosophy. And of course android and all the rest, because future developments have not avoided the 3D timeline so far. Which is just so static for us.
- What we find on this website would also make sense to the average person, right?
- The average person doesn't believe in them. So those who start taking them seriously are no longer average people.
- What are they for?
- I don't want to take the joy of discovery away from anybody.
- So it's not going to spread.
- Do you see an advertisement anywhere? I think about it differently from the average person, maybe because I'm not an average person.
- Why Hold Sugar?
- Because it's one of those rare occasions that is pronounced the same way by a Hungarian and an Englishman.
- It might not help that you're Hungarian, because Hungary's reputation is not the best right now. What's that got to do with you?
- What is happening in Hungary is an alien intervention on the land that wants to end freedom. It is completely against my intentions. I see primitive goals being set with primitive people. There are overlaps, of course, but they are causing a bigger problem than the one they have come to counter.
- Can you do something about it?
- Since it was stated at the outset that anyone who is not with them is against them, I was appointed an enemy regardless of the fact that I was bound by neutrality as an admin. But my return is also a return to the game, i.e. I could have friends and enemies. Since I am an enemy, I do what the enemy does.
- When?
- Whenever. Separating the admin and game levels is one of the keys to solving the earth problem.
- What's in it for you?
- I have a lot of developments that I haven't had a chance to test yet. You mean test on humans. So that can be a challenge for me.
- Are the things we see on your websites tested?
- This is when members of the governing party tend to run away from the question. The answer is beyond your level of understanding. They have been tested in realities where the physical plane is a dream simulation. But as soon as you start using it, they will be.
- Don't you think this is cause for panic?
- Not since I got into holo entertainment.
- What kind of business do you have?
- Now it's good that my inventions are ahead of their time. I'm just saying my favorites. Holo entertainment, a central energy bank, a couple of commercial energy banks and I also have R&D ventures. But to the average person, I am invisible. Even the industry doesn't take some websites seriously.

Salvation

- Holo entertainment? Energy bank?
- The first is for the big problem of the higher dimensional levels, which is boredom. The second can only work for as long as I can do it in the mirror.
- What is this mirror?
- I think you know what a normal world should be like. The power is in your hands. You get a world from above that is your world to others.


Text

Text